Het verhaal van Annemarie de Groot – van Disseldorp

In groep 3 van basisschool De Bogaard in Ravenstein blijkt ze niet helemaal mee te kunnen komen. Omdat ze mondig genoeg is, valt dat eerder niet echt op, maar bij het leren lezen wordt het lastig. Ze maakt de overstap naar Het Baken, de school voor speciaal basisonderwijs in Oss. Daar krijgt ze de specialistische begeleiding die bij haar past en haar voorbereidt op de overstap naar De Singel. Later volgt ook haar zus Lonneke. Het blijkt de beste schoolkeuze voor beiden. Annemarie de Groot – van Disseldorp kijkt terug op haar tijd op De Singel.

Hoe kwam je hier binnen?
“Ik vond het spannend en voelde mezelf heel klein. Gelukkig werd ik goed opgevangen door mijn klassenleraar meneer Van El. Ook hier hadden we kleine klassen; dat was ik van Het Baken al gewend en dat was fijn. Dat je in het eerste jaar alle vakken kreeg – van naaiatelier tot techniek en hout- en metaalbewerking – vond ik minder. En dat in zo’n overall met van die grote, lompe schoenen. Ik keek uit naar het tweede jaar, want dan mocht je kiezen.”

Waar werd je blij van?
“Detailhandel vond ik leuk: leren in een echt winkeltje. En koken in de keuken, bij meneer Jeroen Luijk. Die deed dat zo geweldig. De lessen vlogen daar voorbij. Hij benaderde je ook altijd positief. Ik had veel moeite met theorie, maar ik werd steeds gestimuleerd. Je zit niet voor niets op deze school. Hij was gewoon een kei toffe vent en dat is hij nog telkens als je hem tegenkomt.

Dat geldt ook voor alle andere leraren. Ze benaderden je op je niveau en hadden het beste met je voor. Daardoor voelde je je hier niet anders. Dat heeft me echt geholpen om meer zelfvertrouwen te krijgen. De leraren lieten duidelijk blijken dat ze elke leerling een goede toekomst wilden geven.”

En hoe ging dat buiten school?
“Dat vond ik nog lang moeilijk. Mijn vriend – en latere man – zat op de Mavo Sint Jan en daar zag je de leerlingen altijd met een rugzak vol boeken. En dat had ik niet; wij hadden geen huiswerk. Ik voelde me dan voor schut staan met mijn bijna lege tasje en werd er verdrietig van. Dus om een beetje gelijkwaardig over te komen, propte ik mijn rugtas vol met allerlei boeken, die ik helemaal niet nodig had. Hier op school voelde ik me pas helemaal in mijn element, maar zodra ik erbuiten kwam was dat lastig. Dat ging later wel over.”

Hoe kijk je terug op jouw tijd hier?
“Ik had geen betere school kunnen treffen. Ik heb hier allerlei dingen geleerd, waarvan ik in het dagelijkse leven en op mijn werk nog elke dag plezier heb. Van die gewone huis-, tuin- en keukendingen. Ik had niet op een andere vorm van voortgezet onderwijs moeten zitten, want dan was ik nooit zo ver gekomen. En dat met hulp van docenten als Arnold Wingens – een van mijn favoriete leraren – die honderd procent vertrouwen in mij had. Hij steunde mij in mijn keuze voor de zorgopleiding te gaan en gaf mij het laatste zetje naar de grotemensenwereld.”

Hoe verliep die vervolgstudie?
“Een vervolgopleiding zou wel moeilijk worden voor mij. Toch ben ik in overleg met mijn ouders en de school naar het ROC gegaan. Ik wilde me kost wat kost bewijzen. Terwijl ook daar werd getwijfeld of ik het wel aan zou kunnen, heb ik er niveau 1 en 2 in de Zorg gehaald. Die twijfels motiveerden mij juist extra. Daarna heb ik mijn opleiding voor verzorgende IG niveau 3 afgerond op  het Koning Willem 1 College in Den Bosch, terwijl mijn BBL-werkplek bij Verzorgingshuis Annenborch in Rosmalen was. En nu werk ik bij BrabantZorg.”

Wat is jouw rol binnen BrabantZorg?
“Aanvankelijk werkte ik in de thuiszorg en in het FLEXteam van BrabantZorg. Omdat we intussen twee kindjes kregen, Fenna en Luuk, was dat lastig te combineren. Sinds anderhalf jaar werk ik vast op Loovelt in Oss als verzorgende IG en verricht ik verpleegtechnische handelingen. Ik werk vooral met ouderen binnen de GGZ en haal veel voldoening uit het contact met en het zorgen voor de mensen. Dit werk past echt bij mij. Bovendien ben ik roosteraar voor mijn team. Dat is ook heel leuk om te doen.”

De Singel bestaat nu vijftig jaar. Wat wil je de school meegeven voor de volgende vijftig jaar?
“Ga zo door, school! Mochten mijn kinderen om welke reden dan ook niet meekunnen in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs, dan zou ik ze zonder enige twijfel inschrijven op De Singel. Mijn zus Lonneke en ik hebben hier ontdekt wat we wilden en in ons hadden. De school heeft daarbij een basis gelegd voor ons leven van vandaag. We hebben allebei niveau 3 gehaald, een fijne baan, zijn getrouwd. Ik heb een fijn gezin en samen met mijn man ben ik nu een huis aan het bouwen. We hebben een mooi leven en dat komt ook dankzij de mogelijkheden die mijn ouders en de leraren van De Singel mij hebben geboden. Daar ben ik van overtuigd. Zij geloofden in mij. Hopelijk blijft de school ook in de toekomst zo doorgaan.”

Het verhaal van Henk Wittenberg

 

Medio 1999 zit Henk Wittenberg aan tafel bij Jos Vlaminckx, in die tijd directeur van De Singel. Het gesprek gaat over een nieuw te ontwerpen logo voor de school. Ter plekke krijgt de oud-onderwijzer, grafisch ontwerper en illustrator uit Schijndel een concreet voorbeeld van het belang van het praktijkonderwijs. Het zal hem niet meer loslaten.

 

 

Hoe ontstond het contact tussen jou en de school?
“Mijn zus Ella van der Meer werkte er al en eerder had ik het logo – met een handje –  ontworpen voor Praktijkonderwijs Noordoost-Brabant. En daar was Jos enthousiast over. De Singel is al heel lang lid en voorzitter van dat Netwerk Praktijkonderwijs. Vandaar dat ik werd uitgenodigd om ook een nieuw logo te ontwerpen voor Praktijkschool De Singel.”

Wat gaf je inspiratie voor het nieuwe ontwerp?
“Meteen aan het begin van de bespreking vroeg Jos twee leerlingen om ons koffie te brengen. De manier waarop hij ze op hun gemak stelde, maar ook de complimenten daarna, deed de meisjes stralen: ‘Wat hebben jullie dat goed gedaan!’ Kinderen die hun hele leven al minder hadden gescoord, kregen meteen een bevestiging dat ze iets goed hadden gedaan. Jos bracht dat in de praktijk. Misschien een eenvoudig voorbeeld, maar dit werkte zó motiverend. Je zag ze groeien.”

Wat deed dat met jou?
“Dit is voor mij praktijkonderwijs in de meest pure vorm. En Jos bracht dat in de praktijk. Voor mij was het een eyeopener. Toen wist ik meteen wat het uitgangspunt was voor Praktijkschool De Singel. Geef de leerlingen veiligheid en vertrouwen en ze groeien. Het logo werd de letter S in de vorm van een weg, waarmee ik aan wilde geven dat het proces belangrijker is dan het eindresultaat.”

Ben je De Singel en het praktijkonderwijs blijven volgen?
“Nog vele jaren daarna heb ik voor De Singel mogen werken in de vorm van het vervaardigen van de schoolgids en zelfs het ontwerp voor een wijnetiket. Het is fijn om met mensen te werken die hun hart bij het praktijkonderwijs hebben liggen. Zij zorgen ervoor dat hun leerlingen succeservaringen kunnen opdoen en gewaardeerd worden op weg naar zelfstandigheid.”

  • Henk Wittenberg (74) is voormalig leerkracht en veertig jaar professioneel grafisch ontwerper en illustrator. Daarnaast schreef hij kinderboekjes en werkte hij mee aan taalprojecten en -methodes voor het basisonderwijs. Hij maakt ontwerpen voor boeken, toneeldecors en illustraties op educatief gebied, voor de Onderwijstelevisie, voor bedrijven, de Efteling en vele andere organisaties. Spelen met woorden, letters en leestekens is zijn passie. In 2012 bracht hij samen met Danker Jan Oreel een succesvolle strip uit over de geschiedenis van Brabant.

Het verhaal van Ton Slaats

Inmiddels al zo’n tien jaar met pensioen, praat hij nog steeds vol passie over ‘onze school’ en ‘onze leerlingen’. De trots en voldoening stralen van hem af. Ton Slaats, oud-docent, was ook stagecoördinator, adjunct-directeur en later teamleider; kortom: duizendpoot op De Singel. Een gesprek met hem over ‘succes op de vierkante centimeter’ en het werken met ‘zijwindgevoelige jeugd’.

 

 

Na enkele jaren als onderwijzer gewerkt te hebben op de Theresiaschool (nu De Teugelaar) aan de Berghemseweg in Oss, begin je in 1975 op Praktijkschool De Singel aan de Kapelaan Nausstraat. Wat trok je aan in het speciaal onderwijs?
“Daar kon je veel meer aandacht geven aan de individuele leerling. En dat gevoel kwam voort vanuit mijn studie. Na de Pedagogische Academie – toen nog Kweekschool – ben ik orthopedagogiek gaan studeren. En daarin gaat het om de individuele leerling. In combinatie met het geven van praktijklessen trok mij deze vorm van onderwijs heel erg aan.”

Hoe verliep jouw start in 1975?
“De school zat wat aantal leerlingen betreft in de groei, waardoor ik – door ruimtegebrek – mijn eerste lessen moest geven in de aula. Daarboven waren de praktijklokalen met machines voor hout- en metaalbewerking. Qua geluid viel dat nog niet mee.

Elke docent had zijn vaste groep, waaraan hij alle lessen verzorgde; precies zoals de leerlingen op de basisschool gewend waren. We waren nog een kleine en compacte school, met drie tot vier leerkrachten. Jos Vlaminckx was directeur, die tevens fulltime lesgaf. Onze koffiepauze hadden we bij de leerlingen in de aula. We waren ‘all-in’ voor die leerlingen; gingen bij iedereen op huisbezoek om de thuissituatie te leren kennen. Dat hielp bij de aanpak en begeleiding van de leerlingen en we kregen zo ondersteuning van thuis.”

Wat is het belang van een school als De Singel?
“Het grootste belang zit hem in het maatwerk dat hier vanaf 1974 werd geleverd. We kenden de capaciteiten en interesses van de leerlingen en daar speelde je op in met een individueel ontwikkelplan. Ons onderwijs richtte zich op de leerlingen en die leerlingen niet op ons onderwijs. Dat is het grote verschil. En daarvoor bood je maatwerk aan. Ook bij de stages. De helft van de week bestond uit theorielessen en de andere helft uit praktijk. Als ze vijftien jaar werden, mochten ze praktijklessen inruilen voor stages.”

Met dat maatwerk liepen jullie in die beginjaren al voor op andere scholen.
“Alle leerstof maakten we zelf op maat: taal, rekenen, praktijkopdrachten. Met mijn collega Janus Fleerakkers uit Heesch maakten we elke avond werkbladen en werktekeningen voor metaal, hout, elektriciteit enz. Een stappenplan opstellen in eenvoudige zinnen en zodoende ‘hapklare brokken’ aanbieden, waarmee de leerlingen dan redelijk zelfstandig aan de slag konden. Bovendien maakten we vanaf het begin al gebruik van tutoren, leerlingen die elkaar hielpen met de werkstukken. Zo ontdekten ze elkaars sterke en zwakke kanten, waardoor ze elkaar gingen respecteren.”

Was er ook al snel die connectie met het bedrijfsleven?
“Vanaf 1975 al; ik werd stagebegeleider en kwam bijvoorbeeld bij De Harense Smid, Wim Vos Transport, Kemkens. Zo hield ik voeling met de praktijk, dat lag me wel. Jongens, die op school theoretisch wat minder waren, zag je in de praktijklessen en op de stages helemaal opbloeien. Zo konden ze zich waarmaken en schoten ze niet te kort. De motivatie voor het leren nam zienderogen toe.”

In 1994 kwamen de eerste meisjes op school. Was dat een cultuurschok?
“Meisjes kwamen toen met hun docenten van de Gabriëlschool, ook een Voortgezet Speciaal Onderwijs-school. En dat was wel even wennen. Andere vakken ook: naaldvakken, huishoudelijke vakken, koken. Voorheen hadden we meer van doen met het stoere gedrag van jongens onder elkaar. Maar toen kreeg je te maken met verliefdheden, verkerinkjes, uitmakerijen, huilende meisjes. Als adjunct kon ik daar dan goed een hele ochtend mee kwijt zijn. Je kreeg een heel andere problematiek met andere omgangsvormen binnen de school. Geleidelijk aan vonden we daarin onze weg wel.”

Wat hebben die veertig jaar op De Singel je gebracht?
“In elk geval heel veel arbeidsvreugde. Ik vond het fijn en belangrijk dat ik zelf theorie- en praktijklessen kon ontwikkelen. Dat ik de leerlingen bij hun stages mocht begeleiden. En in mijn tijd als teamleider en adjunct-directeur kon ik weer erg betrokken zijn bij de docenten. Ik ben altijd met nieuwe dingen bezig geweest, waardoor het nooit saai werd.

Afwisseling genoeg, zoals op de vrijdagmiddagen als de keuzevakken aan bod kwamen: kaarten, dammen, keyboard spelen, voetballen, mountainbiken enzovoort. Vakken die gericht waren op vrijetijdsbesteding buiten school. Wat heb ik genoten van de schoolkampen, waarbij we in het begin in tenten sliepen, later op boerderijen, in jeugdherbergen. Of op wintersport in Tsjechië en met de schoolverlaters naar Parijs. We bouwden zo ook een prima saamhorig docententeam, dat steeds voor elkaar in de bres sprong. Van cruciaal belang bij het werken in het speciaal onderwijs.”

Denk je nog wel eens terug aan jouw leerlingen?
“Verschillende leerlingen komen nog altijd bij mij en andere docenten op bezoek. Dan ervaar ik nog steeds hun enthousiasme. Hier in Oss kom ik nog regelmatig Leo Vos tegen, oud-leerling en nu de ‘zingende postbode’. We praten dan altijd weer even bij. Je was ook een soort van vaderfiguur voor hen. Mijn oudste leerlingen zijn intussen al ruim in de zestig en die komen nog steeds. Dat zegt wel iets over de betrokkenheid en de band die we op De Singel met hen hebben opgebouwd.”

Waar kijk je met trots op terug?
“Vanwege de leermoeilijkheden van onze leerlingen hadden wij ‘succes op de vierkante centimeter’. Vanwege de sterke beïnvloedbaarheid noemden we ze ook wel ‘onze zijwindgevoelige jeugd’. Op de basisschool of het primair speciaal onderwijs en thuis liepen ze op hun tenen. Bij ons op De Singel kwamen ze met capaciteitgenoten in kleine stapjes vooruit. Vandaaruit zag je die leerlingen zich in de loop der jaren ontwikkelen, totdat ze op hun zeventiende zelfstandig de maatschappij in konden. ‘Wie had dat gedacht, vijf jaar geleden,’ zeiden we dan. Maar met aandacht en waardering komen die successen vanzelf. Je moet ze blijven stimuleren; ‘over de bol aaien tot je eelt op je handen krijgt’.”

Hoe zie je de toekomst van De Singel?
“De school heeft haar belang de afgelopen vijftig jaar wel bewezen. Ik hoop dat die zich zo blijft ontwikkelen en voeling kan blijven houden met de praktijk, het werkveld en de maatschappij. Het zou eeuwig zonde zijn als deze belangrijke vorm van onderwijs in haar voortbestaan bedreigd zou worden.”

Inspectiebezoek op De Singel

 

Op maandag 18 maart heeft een team van inspecteurs onze school bezocht.
De inspecteurs hebben veel lessen bezocht.
Er zijn ook verschillende gesprekken gevoerd met leerlingen, ondersteuners en leraren.

De inspectie was positief onder de indruk van onze werkwijze.
Ons aanbod van lesstof en de basisvaardigheden rekenen, taal, burgerschap en digitale vaardigheden
werden als positief dus voldoende beoordeeld.

Hetzelfde geldt voor de veiligheidsbeleving en maatregelen die we treffen.
Volgens de inspectie stellen we ons de goede doelen en kijken we ook naar het behalen daarvan.

De begeleiding van onze leerlingen wordt ook als positief genoemd.
Het definitieve eindrapport is er nog niet.
Dat wordt in mei verwacht en na vaststelling wordt het gepubliceerd.

Al met al zijn wij blij met de conclusies van de inspectie: op alle vlakken voldoende.
Het geeft extra kleur aan ons jubileumjaar!

Mighty Tiny Foundation helpt jongeren van het praktijkonderwijs aan een baan

Mighty Tiny Foundation helpt jongeren van het praktijkonderwijs aan een baan.Locatie De Singel voor praktijkonderwijs van Het Hooghuis werkt al enkele jaren samen met Spierings Mobile Cranes in Oss. Dit bedrijf biedt onze leerlingen onder andere de lascursus aan. Maar de hulp van het bedrijf gaat nog verder. In nagedachtenis aan Tiny Spierings is een stichting opgericht, de Mighty Tiny Foundation. Deze stichting is opgericht om mensen te ondersteunen die het minder goed getroffen hebben in deze wereld.De Mighty Tiny Foundation gaat de scholen voor praktijkonderwijs in de regio (het Netwerk Praktijkonderwijs N.O. Brabant) ondersteunen om leerlingen aan een baan te helpen. De stichting stelt middelen beschikbaar om drempels weg te nemen die het verhinderen dat een leerling van het praktijkonderwijs een passende werkplek kan krijgen. Deze drempels kunnen worden gezien in een brede zin. Drempels kunnen ontstaan door een gedragsmatig of sociaal-emotioneel probleem. Coaching op de werkvloer of in de privésituatie kan dan een oplossing zijn. Drempels kunnen zich bevinden in een opleidingsprobleem. Een mogelijke oplossing is dan het aanbieden van een cursus zoals een VCA-, computercursus of autotheorie. De drempel kan zich ook bevinden in een praktisch probleem, zoals vervoer of aanpassingen op de werkvloer. Mogelijke oplossingen zijn hier een elektrische fiets, OV-kaart of aangepaste werkschoenen.We zijn erg blij met de hulp die we krijgen van de Mighty Tiny Foundation. Hiermee kunnen we nog meer leerlingen helpen aan een passende werkplek en daarmee aan een betere toekomst.

Voor meer info: Mighty Tiny Foundation

Home – Spierings Mobile Cranes (Spierings Cranes)

Mighty Tiny Foundation

Wij werken samen met Mighty Tiny Foundation

Mighty Tiny Foundation helpt jongeren van het praktijkonderwijs aan een baan.

Locatie De Singel voor praktijkonderwijs van Het Hooghuis werkt al enkele jaren samen met Spierings Mobile Cranes in Oss. Dit bedrijf biedt onze leerlingen onder andere de lascursus aan. Maar de hulp van het bedrijf gaat nog verder. In nagedachtenis aan Tiny Spierings is een stichting opgericht, de Mighty Tiny Foundation. Deze stichting is opgericht om mensen te ondersteunen die het minder goed getroffen hebben in deze wereld.

De Mighty Tiny Foundation gaat de scholen voor praktijkonderwijs in de regio (het Netwerk Praktijkonderwijs N.O. Brabant) ondersteunen om leerlingen aan een baan te helpen. De stichting stelt middelen beschikbaar om drempels weg te nemen die het verhinderen dat een leerling van het praktijkonderwijs een passende werkplek kan krijgen. Deze drempels kunnen worden gezien in een brede zin. Drempels kunnen ontstaan door een gedragsmatig of sociaal-emotioneel probleem. Coaching op de werkvloer of in de privésituatie kan dan een oplossing zijn. Drempels kunnen zich bevinden in een opleidingsprobleem. Een mogelijke oplossing is dan het aanbieden van een cursus zoals een VCA-, computercursus of autotheorie. De drempel kan zich ook bevinden in een praktisch probleem, zoals vervoer of aanpassingen op de werkvloer. Mogelijke oplossingen zijn hier een elektrische fiets, OV-kaart of aangepaste werkschoenen.

We zijn erg blij met de hulp die we krijgen van de Mighty Tiny Foundation. Hiermee kunnen we nog meer leerlingen helpen aan een passende werkplek en daarmee aan een betere toekomst.

Voor meer info: https://mightytinyfoundation.com/

Home – Spierings Mobile Cranes (spieringscranes.com)

Het Hooghuis locatie De Singel en buurtvereniging In d’n Hof slaan handen ineen

In de levendige wijk Akkerwinde in Schaijk heeft Buurtvereniging In d’n Hof het ambitieuze plan opgepakt om de Avonturentuin compleet te renoveren. Deze is na de opening door toenmalig wethouders Roelofs en Vereijken in 2014 inmiddels aan een flinke onderhoudsbeurt toe.

“We proberen 5.000 euro bij elkaar te krijgen voor de materialen en willen daarna samen met de buurt de handen uit de mouwen steken om alles te realiseren”, vertelt Mark van den Bogaert, voorzitter van de buurtvereniging.
De andere helpende hand komt nu van Ton Rooks, docent van Hooghuis De Singel, waar leerlingen praktijkonderwijs volgen. “We zoeken jaarlijks mooie projecten uit waar we met onze leerlingen aan mee kunnen bouwen”, vertelt Ton. Voorbeelden hiervan zijn de Natuurspeeltuin en De Komme in Schaijk. Ook dit project is ons op het lijf geschreven.

Mark voorziet een mooie samenwerking tussen de buurtvereniging en de school. “Beiden staan we midden in de samenleving en kunnen echt iets voor elkaar betekenen. In maart start Ton met zijn leerlingen aan de bouw van Avonturentuin 2.0 en hopen wij met de buurtvereniging het beoogde budget bij elkaar te hebben.”

Eventuele bedrijven of sponsoren kunnen mailen naar buurtverenigingindnhof@hotmail.com of bellen naar Mark van den Bogaert op 06-18308658. “In de lente van 2022 zal deze prachtige speelplek voor scholen, families en ‘buitenspeelavonturiers’ officieel heropend worden.”

De Singel viert afscheid van 10 pensionarissen met samen ruim 300 jaar onderwijservaring

In 2020 en 2021 zijn er maar liefst 10 medewerkers van De Singel met pensioen gegaan. Samen hebben zij zo’n 300 jaar onderwijservaring. Vanwege corona was het helaas niet eerder mogelijk om op een feestelijke manier bij hun pensionering stil te staan, maar afgelopen vrijdagavond 8 oktober werden alle pensionarissen in het zonnetje gezet op De Singel.

 

Praktijkonderwijs
De Singel is één van de zes scholen van Het Hooghuis. Op De Singel volgen leerlingen diplomagericht praktijkonderwijs. Dit houdt in dat leerlingen vooral leren door te doen. De opleiding duurt vijf jaar. In die tijd worden leerlingen voorbereid om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Na hun tijd op De Singel gaan leerlingen werken, vaak in combinatie met een opleiding op het ROC.

Levensecht leren
Leerlingen doen op De Singel veel ervaring op in echte leersituaties. Het hart van het schoolgebouw is ‘Het Plein’, met daaromheen een garage, een supermarkt, een techniekafdeling, een keuken en een afdeling Zorg en Welzijn. Zo maken ze op De Singel in de praktijkomgeving een verbinding tussen leren en (samen)werken. Leerlingen krijgen ook les buiten de school. Ze werken aan verschillende maatschappelijke projecten en daarnaast lopen ze stage bij bedrijven.

Betrokken medewerkers
De Singel is een kleinschalige school, maar groots in persoonlijke begeleiding. Op school kent iedereen elkaar. Dat geeft een veilige sfeer. De betrokkenheid van docenten en medewerkers bij de leerlingen is kenmerkend voor De Singel. Het onderwijs is veelal maatwerk. Met hun vertrek nemen deze 10 gepensioneerden ook een stuk persoonlijke betrokkenheid met zich mee. Zij zullen zeker gemist worden op De Singel.

De pensionarissen
In willekeurige volgorde volgt hier een korte beschrijving van de pensionarissen. Mart Hoefs was instructeur en grondlegger van het vakgebied mobiliteit. Sjaak Kuijpers werkte als instructeur machinaal houtbewerken. Bert van de Moosdijk was nazorgcoördinator en specialist op het gebied van arbeidstoeleiding. Jan Korsten werkte als allround docent en hij was de pionier van de PrO Basis opleiding. Fred Stuut was instructeur en initiator van de maatschappelijke stages op Het Hooghuis. Carpus van Balveren was allround docent en specialist op het gebied van arbeidstoeleiding. Hij was ook de grondlegger van het leerling portfolio op De Singel. Jolanda Kuipers werkte als leerlingcoördinator en onderzoeksassistent. Ze was nauw betrokken bij de toelating van leerlingen op De Singel. Gerard Heijmans was allround docent en specialist op het gebied van duale arbeidstoeleiding (een combinatie van stage lopen en werken met een arbeidsovereenkomst). Ton de Groot werkte als docent Duits op de voormalige Hooghuis locatie Den Bongerd en op De Singel gaf hij les vanuit zijn passie als docent mobiliteit. En tot slot Petra Smits; zij was mede verantwoordelijk voor het schoonmaken van het schoolgebouw.

 

PERSBERICHT: Middelbare school De Singel haalt prachtig bedrag op voor Dierenopvang Maasland

Jaarlijks organiseren leerlingen en medewerkers van middelbare school De Singel in
Oss een inzamelingsactie voor een goed doel. Dierenopvang Maasland was deze keer
de gelukkige uitverkorene voor het liefdadigheidsproject. De dierenopvang ontving een
cheque met een bedrag van maar liefst 2.697,10 euro van de leerlingen.

Na rondvraag op school werd Dierenopvang Maasland in schooljaar 2019/2020 door de
leerlingenraad gekozen als bestemming voor de inzamelingsactie. En aangezien de school
het afgelopen jaar met coronamaatregelen te maken had, werd de inzameling voor de
dierenopvang een jaar langer voortgezet. Dat resulteerde in een prachtige opbrengst van
2.697,10 euro voor de honden en katten in het asiel. De cheque ter waarde van het
prachtige bedrag werd woensdag 21 juli feestelijk overhandigd aan Anne-Marie Smits en
Bianca Ouwens van Dierenopvang Maasland.“Wow! Echt een heel mooi bedrag.
Kippenvel”, reageert Anne-Marie enthousiast. Collega Bianca vult aan: “Hier gaan we heel
veel dieren mee helpen.”

Het grootste gedeelte van het bedrag haalde de school op via de catering op school. Van
elk verkocht product ging een klein percentage naar de inzamelingsactie. “Later wil ik
graag kok worden”, vertelt Michelle uit klas 1D. “Ik koop graag iedere dag de vers
gemaakte soep op onze school. Dat ik daarmee ook de dierenopvang steun is helemaal
mooi meegenomen!” In de tijd dat er geen catering mogelijk was, maakten en verkochten
leerlingen soep aan medewerkers. Dat onderstreept maar weer dat De Singel niet voor
niets een praktijkschool voor échte aanpakkers is. Leerlingen leren er vooral nieuwe dingen
door ze in de praktijk te doen. Dus werden er onder andere ook zelfgemaakte cakejes,
lekkernijen en nestkastjes verkocht. Medewerkers van de school besloten aanvullend de
helft van de voetbalpoule aan het goede doel te doneren. Zo droeg iedereen zijn of haar
steentje bij!

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kun je contact opnemen met Floor Bijl,
Communicatie & PR via f.bijl@hethooghuis.nl of 0412 – 224102

 

Persbericht_DeSingel_haalt_prachtig_bedrag_op_voor_dierenopvang_Maasland

Ouderportaal

Met ingang van het nieuwe schooljaar (2021-2022) is ons nieuwe communicatiekanaal speciaal voor ouders/verzorgers en leerlingen online.

Hier staat straks alle informatie van school, die voor u als ouder/verzorger en leerling relevant is, overzichtelijk op één plek.

De onderwerpen zijn geordend per thema. Zo blijft u in 1 oogopslag op de hoogte van de ontwikkelingen op onze school.

We beginnen met de Roosterwijzigingen en de SingelDingen. In de loop van volgend schooljaar zullen alle andere zaken ook naar dit kanaal verhuizen.