Singel bouwt kapschuur voor heemkundeclub in Schaijk

Heemkundekring Schaijk Reek groeit uit zijn jasje. Het wil een Brabantse open kapschuur bouwen om haar spullen beter te kunnen uitstallen. Leerlingen van praktijkschool De Singel steken bij de bouw de helpende hand toe. Klik op de link om verder te lezen

Singel bouwt kapschuur voor heemkundeclub in Schaijk

 

 

Thuiswerken voor leerlingen

Klik op de links voor informatie over thuiswerken voor leerlingen.

Stappenplan_HH_Account_maken

 

Het Hooghuis en Corona

Onlangs hebben wij onze medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de maatregelen die wij hebben getroffen in verband met het Coronavirus COVID-19. Het Hooghuis volgt hierin de adviezen van RIVM en GGD. Hier vindt u de nieuwsberichten van Het Hooghuis over het Coronavirus. Op deze pagina vindt u ook het formulier om uw zoon/dochter ziek te melden n.a.v. verkoudheid, hoestklachten en/of koorts. Overige ziekmeldingen lopen volgens de gewone weg: bellen met onze school.

Vacatures: techniek instructeurs

Praktijkonderwijs…leren door doen! De Singel oriënteert zich op techniek instructeurs. Met het oog op vervangingen en structurele vacatures die mogelijk gaan ontstaan start De Singel, school voor Praktijkonderwijs, met een oriëntatie voor geïnteresseerden die overwegen om in het onderwijs te gaan werken. Praktijkonderwijs op De Singel maakt deel uit van Het Hooghuis te Oss en is voor jongeren die een overwegend orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig hebben. Bij alle leerlingen op onze locatie is sprake van een extra ondersteuningsbehoefte op sociaal emotioneel- en/of leergebied. Geïnteresseerden die zich willen oriënteren op het werken als instructeur in het Praktijkonderwijs dienen een goed gevoel voor deze jongeren te hebben. Bereidheid om in alle leerjaren van het praktijkonderwijs te werken is een must.

De verwachting is dat er vanaf 1 augustus 2020 ruimte ontstaat voor instructeurs en/of docenten met de volgende bevoegdheid, ervaring of interesse:
– Metaaltechniek
– Mobiliteit (fietsen en voertuigen)
– (Machinaal) houttechniek

Daarnaast kan de oriëntatie worden uitgebreid naar de volgende vakken:
– Bouw
– Installatie- en elektrotechniek
– Groen

In de periode mei t/m juni 2020 wordt duidelijk welke vacatures er concreet zullen zijn. Van instructeurs wordt verwacht dat zij een passende opleiding (bijvoorbeeld een pedagogisch/didactische aantekening) volgen of gevolgd hebben. Van docenten wordt een vak- of brede onderwijsbevoegdheid gevraagd. Brede inzetbaarheid (ook binnen Het Hooghuis) is vanzelfsprekend.

De oriëntatie bestaat uit:
– Een kennismakingsgesprek met de locatieleiding
– Bij gebleken geschiktheid een rondleiding door de school
– Bij gebleken geschiktheid het bezoeken van enkele lessen (VOG* verplicht)
– Een afrondend gesprek in april 2020

Meer informatie te verkrijgen bij de teamleider dhr. Henk Lauwers (h.lauwers@hethooghuis.nl)
Aanmelden voor het oriëntatietraject kan bij de locatiedirecteur dhr. Hans Terpstra (h.terpstra@hethooghuis.nl)

*VOG=Verklaring Omtrent Gedrag

Samenwerking Onderwijs en Gemeente

Klik op onderstaande afbeelding om de presentatie

tijdens de ouderavond van dinsdag 26 februari te bekijken