Wet- en regelgeving

Het kan zijn dat jouw kind in aanmerking komt voor een WAJONG of WSW (Wet Sociale Voorziening). Hieronder lees je meer over de wet- en regelgeving en de eventueel te nemen stappen.