Inspectiebezoek op De Singel

 

Op maandag 18 maart heeft een team van inspecteurs onze school bezocht.
De inspecteurs hebben veel lessen bezocht.
Er zijn ook verschillende gesprekken gevoerd met leerlingen, ondersteuners en leraren.

De inspectie was positief onder de indruk van onze werkwijze.
Ons aanbod van lesstof en de basisvaardigheden rekenen, taal, burgerschap en digitale vaardigheden
werden als positief dus voldoende beoordeeld.

Hetzelfde geldt voor de veiligheidsbeleving en maatregelen die we treffen.
Volgens de inspectie stellen we ons de goede doelen en kijken we ook naar het behalen daarvan.

De begeleiding van onze leerlingen wordt ook als positief genoemd.
Het definitieve eindrapport is er nog niet.
Dat wordt in mei verwacht en na vaststelling wordt het gepubliceerd.

Al met al zijn wij blij met de conclusies van de inspectie: op alle vlakken voldoende.
Het geeft extra kleur aan ons jubileumjaar!