De Singel viert afscheid van 10 pensionarissen met samen ruim 300 jaar onderwijservaring

In 2020 en 2021 zijn er maar liefst 10 medewerkers van De Singel met pensioen gegaan. Samen hebben zij zo’n 300 jaar onderwijservaring. Vanwege corona was het helaas niet eerder mogelijk om op een feestelijke manier bij hun pensionering stil te staan, maar afgelopen vrijdagavond 8 oktober werden alle pensionarissen in het zonnetje gezet op De Singel.

 

Praktijkonderwijs
De Singel is één van de zes scholen van Het Hooghuis. Op De Singel volgen leerlingen diplomagericht praktijkonderwijs. Dit houdt in dat leerlingen vooral leren door te doen. De opleiding duurt vijf jaar. In die tijd worden leerlingen voorbereid om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Na hun tijd op De Singel gaan leerlingen werken, vaak in combinatie met een opleiding op het ROC.

Levensecht leren
Leerlingen doen op De Singel veel ervaring op in echte leersituaties. Het hart van het schoolgebouw is ‘Het Plein’, met daaromheen een garage, een supermarkt, een techniekafdeling, een keuken en een afdeling Zorg en Welzijn. Zo maken ze op De Singel in de praktijkomgeving een verbinding tussen leren en (samen)werken. Leerlingen krijgen ook les buiten de school. Ze werken aan verschillende maatschappelijke projecten en daarnaast lopen ze stage bij bedrijven.

Betrokken medewerkers
De Singel is een kleinschalige school, maar groots in persoonlijke begeleiding. Op school kent iedereen elkaar. Dat geeft een veilige sfeer. De betrokkenheid van docenten en medewerkers bij de leerlingen is kenmerkend voor De Singel. Het onderwijs is veelal maatwerk. Met hun vertrek nemen deze 10 gepensioneerden ook een stuk persoonlijke betrokkenheid met zich mee. Zij zullen zeker gemist worden op De Singel.

De pensionarissen
In willekeurige volgorde volgt hier een korte beschrijving van de pensionarissen. Mart Hoefs was instructeur en grondlegger van het vakgebied mobiliteit. Sjaak Kuijpers werkte als instructeur machinaal houtbewerken. Bert van de Moosdijk was nazorgcoördinator en specialist op het gebied van arbeidstoeleiding. Jan Korsten werkte als allround docent en hij was de pionier van de PrO Basis opleiding. Fred Stuut was instructeur en initiator van de maatschappelijke stages op Het Hooghuis. Carpus van Balveren was allround docent en specialist op het gebied van arbeidstoeleiding. Hij was ook de grondlegger van het leerling portfolio op De Singel. Jolanda Kuipers werkte als leerlingcoördinator en onderzoeksassistent. Ze was nauw betrokken bij de toelating van leerlingen op De Singel. Gerard Heijmans was allround docent en specialist op het gebied van duale arbeidstoeleiding (een combinatie van stage lopen en werken met een arbeidsovereenkomst). Ton de Groot werkte als docent Duits op de voormalige Hooghuis locatie Den Bongerd en op De Singel gaf hij les vanuit zijn passie als docent mobiliteit. En tot slot Petra Smits; zij was mede verantwoordelijk voor het schoonmaken van het schoolgebouw.