Toelatingscriteria

Door een onafhankelijke Regionale Verwijzingscommissie (RVC) wordt bepaald of een leerling in aanmerking komt voor toelating tot een school voor Praktijkonderwijs. Dit staat in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO).

zie onze locatiegids