Toelating tot De Singel

De Toelatingscommissie van De Singel vraagt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband.
Als de TLV is afgegeven kan de leerling worden toegelaten tot het praktijkonderwijs op De Singel.
Meer informatie vindt u in onze locatiegids