Relatie met ouders

Hier vind je alle informatie over de relatie met ouders op De Singel. Een goede relatie met ouders/verzorgers is van wezenlijk belang voor het behalen van de doelstellingen van de school. Vandaar dat we prijs stellen op een grote betrokkenheid van de ouders/verzorgers. Op- en aanmerkingen over aanpak of onderwijsinhoud zijn van harte welkom, elk willekeurig moment, maar ook via de enquête over kwaliteitszorg, die elke twee jaar wordt gehouden.