Schoolverlaters

We organiseren jaarlijkse terugkomavonden voor onze schoolverlaters.
We vinden het fijn en belangrijk om te weten hoe het met onze oud-leerlingen gaat.
Samen maken we er werk van!