STAP en Stage

Wij werken samen met arbeidsintegratie van de gemeente Oss. Leerlingen van De Singel die extra aandacht nodig hebben om geschikt te worden voor de stage en leerlingen die wegens geschiktheidsproblemen terug komen van de stage, krijgen extra aandacht en begeleiding in het project STAP (Stage en Arbeidstrainings Programma). Het project vindt plaats in het Dessohouse te Oss. STAP wordt voor alle leerlingen van het 3e jaar aangeboden als voorbereiding op de stage.

Buitenschools leren

Leren buiten de school doen leerlingen door middel van projecten, excursies en stage. Het buitenschools leren is een functionele en realistische werkvorm van ons onderwijs. Met name bij de vakken groen, bouw, detail, schoonmaak in de groothuishouding en metaal kan deze vorm worden toegepast. Leerlingen gaan in groepjes, bij bedrijven leren, onder begeleiding van een docent en/of onderwijsassistent. Soms wordt een leerling gevraagd, ter ondersteuning van de les, een boodschap te doen. Ouders/verzorgers die hiertegen bezwaar hebben dienen dit aan de school door te geven.

Stage

Een van de belangrijkste werkvormen van het Praktijkonderwijs is de stage. De leerlingen van de derde, vierde en vijfde klas gaan in een echte werksituatie ervaringen op doen om zich op deze wijze voor te bereiden op het functioneren als werknemer. In overleg met de ouders en de leerling, wordt een geschikt bedrijf of instelling uitgekozen. Op school is een stageteam aanwezig. In het derde leerjaar lopen de leerlingen één periode van 13 weken stage mits zij voldoen aan de wettelijke eisen (zoals leeftijd). In het vierde en vijfde leerjaar lopen de leerlingen 3 of 4 dagen per week stage waarbij we uiteindelijk streven naar het verkrijgen van een arbeidsplaats. De meeste stagedocenten zijn tevens jobcoach.

Enkele regels met betrekking tot het stage lopen

  • zijn ouders het met de gang van zaken in een bedrijf niet eens, dan kunnen zij contact opnemen met de school; het is absoluut niet de bedoeling dat ouders/verzorgers zelf contact op nemen met het bedrijf
  • er wordt stage gelopen gedurende de werktijden van het bedrijf
  • de school zorgt dat een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten
  • de leerlingen zijn verplicht een stageboekje in te vullen
  • (ziekte) verzuim dient zowel aan de school als aan het bedrijf te worden gemeld

In het filmpje hier onder ziet u de presentatie stage informatie

Duaal leren en werken

Onder strikte voorwaarden is het mogelijk dat de stage in ons vijfde jaar wordt vervangen voor een betaalde baan. Uiteraard is er dan sprake van een arbeidsovereenkomst. De leerling zit dan ook nog op onze school.

Financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds, ESF+

Onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+). ESF+ is een programma van de Europese Commissie.

Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Wij zetten het geld in voor aanvullende arbeidstoeleiding zoals:

  • activiteiten direct gericht op de bestrijding van jeugdwerkloosheid;
  • activiteiten direct gericht op de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs;
  • activiteiten gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing.