Rots & Water

Rots & Water is een sociale training voor 1e en 2e jaars leerlingen van De Singel. Dit betekent dat jonge mensen leren samenwerken, samen spelen, samen leven. Leerlingen leren zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken. Ook leer je met anderen samen te werken, samen te spelen en samen te leven (Water). De training wordt afgesloten met het doorslaan van een houten plankje. Ook al moet je hiervoor hard slaan, het gaat vooral om de mentale kracht van een leerling!

Thema’s

Oefeningen en situaties die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • Het lopen langs een bedreigende groep.
  • Het verschil tussen tunnelhouding en strandhouding (manier van lopen en hoe kom je over op een ander).
  • Je eigen grenzen aan kunnen geven.
  • Het gebruik van je intuïtie.
  • Zelfverdediging.
  • Opkomen voor jezelf.

De training bestaat uit ongeveer 10 bijeenkomsten.

Verslaglegging

Wij registreren in SOM over de deelname aan de training.

Rol van mentor

De meeste mentoren zijn bij de trainingen aanwezig. De mentor en de trainer gebruiken hun ervaringen tijdens deze periode om na te gaan of een leerling eventueel behoefte heeft aan een aanvullende training op sociaal-emotioneel gebied.