Rekenen en taal

Wij werken aan het onderhouden en ontwikkelen van het reken en taalniveau met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid van onze leerlingen. Het rekenen en taal staat in dienst van praktische toepassingen in ons praktijklessen aanbod en past bij de mogelijkheden van de leerling.