Burgerschap

  1. Omgaan met maatschappelijke verhoudingen
  2. Weten welke afspraken en regels er zijn in onze maatschappij
    • Zich gedragen volgens algemeen geldende waarden en normen
  3. Kennismaken met de uitgangspunten van onze democratie
    • Omgaan met discriminatie
    • Omgaan met vrijheid van meningsuiting
  4. Leven in een multiculturele samenleving