Klachtenregeling

Klachten worden op een passende manier behandeld. Leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeelsleden kunnen klachten uiten over gedragingen en beslissingen (of het uitblijven ervan) van het bestuur en het personeel en al degenen die in en voor de school werkzaam zijn.