Veilige school

Voor onze leerlingen is het van groot belang, dat ze zich veilig en geaccepteerd voelen in de school. Alleen in de sfeer van een veilig pedagogisch klimaat kan een leerling zich maximaal ontwikkelen en zal spijbelgedrag verminderen.