Pesten

Pesten nemen we op locatie De Singel heel serieus en willen we er samen met leerlingen, ouders en docenten alles aan doen om pesten een halt toe te roepen. Op iedere middelbare school in Nederland is een anti-pestcoördinator aangesteld die zich bezig gaat houden met de aanpak van pesten.

Op locatie De Singel is Fleurke Moeskops de anti-pestcoördinator.