Vacatures: techniek instructeurs

Praktijkonderwijs…leren door doen! De Singel oriënteert zich op techniek instructeurs. Met het oog op vervangingen en structurele vacatures die mogelijk gaan ontstaan start De Singel, school voor Praktijkonderwijs, met een oriëntatie voor geïnteresseerden die overwegen om in het onderwijs te gaan werken. Praktijkonderwijs op De Singel maakt deel uit van Het Hooghuis te Oss en is voor jongeren die een overwegend orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig hebben. Bij alle leerlingen op onze locatie is sprake van een extra ondersteuningsbehoefte op sociaal emotioneel- en/of leergebied. Geïnteresseerden die zich willen oriënteren op het werken als instructeur in het Praktijkonderwijs dienen een goed gevoel voor deze jongeren te hebben. Bereidheid om in alle leerjaren van het praktijkonderwijs te werken is een must.

De verwachting is dat er vanaf 1 augustus 2020 ruimte ontstaat voor instructeurs en/of docenten met de volgende bevoegdheid, ervaring of interesse:
– Metaaltechniek
– Mobiliteit (fietsen en voertuigen)
– (Machinaal) houttechniek

Daarnaast kan de oriëntatie worden uitgebreid naar de volgende vakken:
– Bouw
– Installatie- en elektrotechniek
– Groen

In de periode mei t/m juni 2020 wordt duidelijk welke vacatures er concreet zullen zijn. Van instructeurs wordt verwacht dat zij een passende opleiding (bijvoorbeeld een pedagogisch/didactische aantekening) volgen of gevolgd hebben. Van docenten wordt een vak- of brede onderwijsbevoegdheid gevraagd. Brede inzetbaarheid (ook binnen Het Hooghuis) is vanzelfsprekend.

De oriëntatie bestaat uit:
– Een kennismakingsgesprek met de locatieleiding
– Bij gebleken geschiktheid een rondleiding door de school
– Bij gebleken geschiktheid het bezoeken van enkele lessen (VOG* verplicht)
– Een afrondend gesprek in april 2020

Meer informatie te verkrijgen bij de teamleider dhr. Henk Lauwers (h.lauwers@hethooghuis.nl)
Aanmelden voor het oriëntatietraject kan bij de locatiedirecteur dhr. Hans Terpstra (h.terpstra@hethooghuis.nl)

*VOG=Verklaring Omtrent Gedrag